Menu

Privacy

We gaan vertrouwelijk om met de (persoons)gegevens die je ons verschaft wanneer je je aanmeldt of contact met ons opneemt. Dat doen we volgens de richtlijnen van de privacywetgeving. Dat betekent dat:

  • deze site geen gebruik maakt van cookies en je gegevens niet worden opgeslagen wanneer je die raadpleegt;
  • wij alleen de (persoons)gegevens die jij direct aan ons doorgeeft bewaren. We hebben die nodig om je op de hoogte te kunnen houden van de organisatie van de beurs en te kunnen informeren over nieuwe edities;
  • we onze database niet ter hand stellen aan andere partijen, tenzij dit voor het organiseren van de beurs noodzakelijk is;
  • we passende beveiligingsmaatregelen treffen om misbruik en/of ongeautoriseerde toegang tot jouw gegevens te realiseren;

Je hebt altijd het recht op inzage in de gegevens die we van je bewaren, om je gegevens te wijzigen of ze te laten verwijderen. Een verzoek daartoe doe je door een mail sturen aan secretaris@kunstbeurs611.nl.  Om er zeker van te zijn dat jij degene bent die de aanvraag tot wijziging of verwijdering doet, vragen we je een kopie ID mee te zenden. Maak daarin je pasfoto, de strook met nummers onderaan het document, je bsn en het nummer van het document onleesbaar. Dat is nodig ter bescherming van je privacy! Binnen uiterlijk vier weken na ontvangst van je mail zullen we op je verzoek reageren.

Klachtenregeling

Mocht je klachten hebben over de manier waarop wij met je (persoons)gegevens omgaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kunstbeurs 611 zou niet tot stand zijn gekomen zonder de hieronder genoemde fondsen, partners en sponsoren: